قوانین بازنشر محتوا گروه زاور

با توجه به پایبندی گروه و عوامل زاور نسبت به ایده استفاده آزاد از اطلاعات، همواره می توانید از محتوای ساخته شده توسط تیم ما مطابق شرایط زیر استفاده مجدد کنید و یا آنها را باز نشر نمایید:

1- ذکر منبع همراه با لینک

2- درج نام نویسنده

3- درج نام سازنده محتوا (تهیه کننده، عکاس، گوینده و…)

4- پرهیز از دخل و تصرف و ایجاد ابهام در محتوا

5- رعایت موازین قانونی