همکاری با ما

زاور برای توسعه وب فارسی و همچنین گسترش آگاهی عمومی و استفاده آزاد از اطلاعات همچون گروه اکسونری (مالک برند زاور) با متخصصین خود همواره برای این مهم تلاش می کند، اما با توجه به بزرگی این هدف نیازمند مشارکت افراد و گروه ها و حتی سازمان های خارج از مجموعه می باشد و از همراهی آنها استقبال می نماید.

نیازمندی های ما

کپی رایتر

خبر نگار

عکاس

تولید کننده محتوا

مترجم

گرافیست