فرمول 1

شمارش معکوس تا آغاز رقابت های 2024

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

اخبار فرمول وان:

آموزش مفاهیم و قوانین فرمول وان:

تیم های شرکت کننده فرمول یک فصل 2024:

معرفی رانندگان فرمول یک 2024:

یوکی تسونودا

راننده های فرمول وان سال 2024

کوین مگنوسن

راننده های فرمول وان سال 2024

نیکو هولکنبرگ

راننده های فرمول وان سال 2024

لوگان سرجنت

راننده های فرمول وان سال 2024

استبان اکون

راننده های فرمول وان سال 2024

پیر گاسلی

راننده های فرمول وان سال 2024

اسکار پیاستری

راننده های فرمول وان سال 2024

لاندو نوریس

راننده های فرمول وان سال 2024

الکساندر آلبون

راننده های فرمول وان سال 2024

لوئیس همیلتون

راننده های فرمول وان سال 2024

جورج راسل

راننده های فرمول وان سال 2024

دنیل ریکاردو

راننده های فرمول وان سال 2024

تقویم مسابقات فرمول یک:

پنجشنبه 10 اسفند (بحرین)پرکتیس لول 1 و 219:30 الی 15:00
جمعه 11 اسفند (بحرین)پرکتیس لول 317:00 الی 16:00
جمعه 11 اسفند (بحرین)آزمون صلاحیت20:30 الی 19:30
شنبه 12 اسفند (بحرین)مسابقه18:30
پنجشنبه 17 اسفند (عربستان)پرکتیس لول 1 و 221:30 الی 17:00
جمعه 18 اسفند (عربستان)پرکتیس لول 318:00 الی 17:00
جمعه 18 اسفند (عربستان)آزمون صلاحیت21:30 الی 12:30
شنبه 19 اسفند (عربستان)مسابقه20:30
جمعه 3 فروردین (استرالیا)پرکتیس لول 1 و 209:30 الی 05:00
شنبه 4 فروردین (استرالیا)پرکتیس لول 306:00 الی 05:00
شنبه 4 فروردین (استرالیا)آزمون صلاحیت09:30 الی 08:30
یکشنبه 5 فروردین (استرالیا)مسابقه07:30
جمعه 17 فروردین (ژاپن)پرکتیس لول 1 و 210:30 الی 06:00
شنبه 18 فروردین (ژاپن)پرکتیس لول 307:00 الی 06:00
شنبه 18 فروردین (ژاپن)آزمون صلاحیت10:30 الی 09:30
یکشنبه 19 فروردین (ژاپن)مسابقه08:30

بایوگرافی رانندگان فرمول یک:

پیست گرندپری بحرین 2024

گرندپری بحرین 2024

پیست گرندپری عربستان 2024

گرندپری عربستان 2024

پیست گرندپری استرالیا 2024

گرندپری استرالیا 2024

پیست گرندپری ژاپن 2024

گرندپری ژاپن 2024