آئودی A6

آئودی A6 یک خودروی اجرایی است که توسط خودروساز آلمانی آئودی ساخته شده است. اکنون در پنجمین نسل خود، جانشین آئودی 100 در نکارسولم، آلمان تولید می‌شود و در پیکربندی‌های سالنی و مستغلات موجود است، که دومی توسط آئودی با نام آوانت به بازار عرضه می‌شود. شماره گذاری داخلی آئودی، A6 را ادامه نسل آئودی 100 می داند، با A6 اولیه به عنوان عضوی از سری C4 و پس از آن C5، C6، C7 و C8 تعیین شده است. آئودی A7 مربوطه اساسا یک نسخه اسپورت بک (لیفت بک) از سری C7 و سری C8 A6 است اما با هویت و نام مدل جداگانه خود به بازار عرضه می شود.

در حال نمایش یک نتیجه