آئودی S4

آئودی S4 نسخه با عملکرد بالا از سدان کامپکت A4 آئودی است. آئودی S4 اصلی که از سال 1991 تا 1994 ساخته شد، یک نسخه عملکرد محور از 100 سالون/سدان آئودی بود.
تمام S4 های بعدی از سال 1997 بر اساس آئودی A4 ساخته شده اند. و همانطور که A4 از نسلی به نسل دیگر تکامل یافته است، S4 نیز تکامل یافته است.

هیچ محصولی یافت نشد.