نوین ماهان

شرکت خودروی برقی نوین ماهان با مشارکت صنایع خودروسازی کرمان و مپنا تشکیل شده است. ماموریت این شرکت مشترک، تولید خودروهای برقی در سگمنت های مختلف بازار با حداکثر داخلی سازی قوای محرکه برقی خودرو میباشد.

در حال نمایش یک نتیجه