مزدا 2

مزدا2 یک خودروی ساب کامپکت/سوپرمینی (بخش B) است که از سال 2002 توسط مزدا تولید و به بازار عرضه می شود و در حال حاضر در نسل سوم خود قرار دارد. مزدا2 که یک مدل سطح پایه از این برند در بازارهای خارج از ژاپن است، در زیر مزدا3 قرار دارد. مزدا 2 همچنین با نام مزدا دمیو (نامی که تا سال 2019 در بازار ژاپن حفظ شد) به بازار عرضه شد، در حالی که سلف مستقیم آن با نام مزدا 121 صادر شد.

در حال نمایش یک نتیجه