پلتفرم ماشین مجموعه ای مشترک از طراحی، مهندسی، و تلاش های تولید مشترک، و همچنین اجزای اصلی، بر روی تعدادی از مدل های ظاهری متمایز و حتی انواع خودروها، اغلب از مارک های مختلف، اما تا حدودی مرتبط است.

در صنعت خودروسازی برای کاهش هزینه‌های مرتبط با توسعه محصولات با پایه‌گذاری آن محصولات بر روی تعداد کمتری پلتفرم انجام می‌شود. این بیشتر به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا مدل‌های متمایز را از دیدگاه طراحی بر روی زیربناهای مشابه ایجاد کنند. پلتفرم خودرو را نباید با شاسی پلتفرم اشتباه گرفت، اگرچه چنین شاسی می تواند بخشی از پلتفرم طراحی خودرو باشد.