ایامه

Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (به اسپانیایی برای صنایع هوانوردی و مکانیکی دولتی، به اختصار IAME)

یک نهاد دولتی و یک مجموعه استبدادی از کارخانه‌های آرژانتین بود که در سال 1951 برای ترویج ساخت هواپیما و خودرو در دوران حکومت ژوان ایجاد شد.

این شرکت با بهره گیری از پیشرفت های موسسه هواتکنیک استان کوردوبا برای تولید خودرو در کشور تاسیس شد. در اوج خود، IAME (به غیر از اتومبیل) هواپیما، تراکتور، موتور سیکلت، قایق موتوری و سلاح تولید می کرد و در سال 1956 به «Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronáutica» تغییر نام داد (به اسپانیایی برای اداره ملی تولید و تحقیقات هوانوردی، با اختصار «DINFIA»).

در حال نمایش یک نتیجه