داچیا

داچیا (به رومانیاییDaciaشرکت خودروسازی رومانیایی است، که به نام یک منطقه تاریخی در کشور رومانی، نامگذاری شده‌است.

این شرکت اکنون بخشی از شرکت فرانسوی رنو محسوب می‌شود. صادرات شرکت داچیا حدود ۱۰٪ درصد از صادرات کل کشور رومانی را تشکیل می‌دهد و از این رو اصلی‌ترین صادرکننده رومانی، به‌شمار می‌آید

در حال نمایش 4 نتیجه