مرکوری

مرکوری یک بخش منسوخ از شرکت آمریکایی خودروسازی فورد موتور است. مرکوری که در سال 1938 توسط ادسل فورد ایجاد شد، تقریباً تمام وجود خود را به عنوان برند متوسط قیمت فورد عمل کرد و فاصله قیمتی بین خطوط مدل فورد و لینکلن را پر کرد. رقابت اصلی آن بخش های بیوک و اولدزموبیل جنرال موتورز و برندهای دسوتو و کرایسلر کرایسلر موتورز بود.

در حال نمایش 2 نتیجه